Σχολικό Παράθυρο στην Τέχνη

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου Ακρωτηρίου Θήρας.

Η τέχνη, εκτός από «μάθημα», «ύλη», είναι (πρωτίστως) έκφραση· αποσκοπεί στην επικοινωνία μέσω της δημιουργίας.

Το τρίπτυχο έκφραση-δημιουργία-επικοινωνία μένει συνήθως εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γίνεται ωστόσο ολοένα και περισσότερο κατανοητό ότι οι δεξιότητες που αντιστοιχούν σε αυτό είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας, για την αυτοπραγμάτωση.

Τα προτεινόμενα εργαστήρια ποίησης, αφηγηματικού κινηματογράφου (documentary) και φωτογραφίας αποσκοπούν στην κατά τούτο συμπλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Παρέχουν στις μαθήτριες και τους μαθητές μια μοναδική εμπειρία και στους εκπαιδευτικούς ένα knowhow.

 

 

Εκπαιδευτές:

 

·         Μαρία Τοπάλη : Εργαστήριο Ποίησης

·         Ζώρζ  Σαλαμέ   : Εργαστήριο Αφηγηματικού Κινηματογράφου

·         Μαριλένα Σταφυλίδου : Εργαστήριο Φωτογραφίες

 

 

Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων : Δημοτικό Σχολείο Ακρωτηρίου

 

 

Χρόνος υλοποίησης του προγράμματος : Οκτώβριος/Νοέμβριος 2021